Lühitutvustus Ettevõttele Andmeteadurile Projektijuhile Teenusepakkujale Investorile E-riik kui avatud juhtimise eksperiment Valdkonnapõhised ettevõtted Läbipastvus ja privaatsus Kasutajakonto loomine

Tere tulemast E-riiki – avaandmetel ja avatud juhtimisel põhineva ettevõtluse koju!

E-riik.ee on eraalgatus, mille eesmärgiks on muuta vabakutselistele ja väikeettevõtetele kättesaadavaks (töövõtu)lepingud, mis neile muidu kättesaamatuks jääksid.
Igal projektil on alati 3 osapoolt - klient, peatöövõtja ja alltöövõtjad. Klient suhtleb alati vaid peatöövõtjaga, kelle ülesanne on panna kokku toimiv tervik suure hulga erinevate alltöövõtjate panusest. Kliendi riskide ja umbusu maandamiseks on peatöövõtjal kohustus kanda E-riigi pangakontole tagatisraha - kui peatöövõtja lepingu täitmisel ebaõnnestub, hüvitatakse kliendi aeg ja otsesed kulud.

Rahastajad

Äriplaanide rahastajatelt oodatakse sisendit tingimuste kohta, millele vastamise korral ollakse investeerimisest ja/või laenamisest huvitatud. See tähendab valmisolekut investeerida äriplaani selle sisust sõltumata, kui enda riske peetakse piisavalt hästi maandatuks. Näiteks ollakse nõus investeerima mistahes ettevõtetesse, kui kaasatud investeeringutest vähemalt 75% on igal ajahetkel tagatud kindlustatud laekumata arvetega.

Kui näed ennast võimaliku investorina, siis liitu investorite postiloendiga ja ole kursis kõikide tulevaste arengutega.

Riigiasutused ja kohalikud omavalitsused

Näeme võimalust pakkuda koostöös riigiasutuste ja kohalike omavalitsustega väikeettevõtjatele teistmoodi tuge. See tähendab tavapäraste ühekordsete ettevõtlustoetuste asendamist töövõtulepingutega, mille sisu pakuksid välja töövõtjad ja mis oleksid kasulikud mõlemale osapoolele.

Näiteks kohalik omavalitsus, kes ootab lahendusi enda pikaajalistele töötutele rakenduse leidmiseks, võib saada pakkumise alustavalt ettevõttelt, kes vajab esimest lepingut dokumentide digitaliseerimise teenuse pakkumisega alustamiseks. Isegi kui kliendi tingimuseks on nõue pakkuda teenust omahinnaga, annab see teenusepakkujale ikkagi võimaluse alustada enda ettevõtte üles ehitamist ka ilma pangalaenude ja ettevõtlustoetusteta.

Koostöövõimaluste teemadel arutlemiseks võta meiega ühendust.

Ettevõtetele

Esiteks ootame E-riigi klientideks ettevõtteid, kes pakuksid tööandjana tulemuspõhiseid töövõtulepinguid. Saabuvad pakkumused on alati tagatud tagatisvõlakirjadega. Näiteks kui tarkvaraarendus ei valmi tähtajaks, siis lisaks igasuguste kulude puudumisele teenitakse tagatisvõlakirjade realiseerimise näol näiteks 5% lepingu mahust.

Oodatud on ka ettevõtted, kes otsivad edasiseks arenguks teistmoodi lahendusi. Näiteks mööblitootja, kes annab oma toodangu esinduspoodide sisustamiseks ja tagab vajalikud tootmismahud, kuid ei ole ise huvitatud esinduspoodide avamisest ega haldamisest.

Kui näed enda ettevõtet E-riigi kliendina, siis liitu ettevõtete postiloendiga või võta meiega ühendust.

Riskiinvestoritele

Riskiinvestorid investeerivad peamiselt tagatisvõlakirjadesse, mida väikeettevõtjad kasutavad müügiargumendina töövõtulepingute hankimisel. Kõikidel riskiinvestoritel on võimalus, kuid mitte kohustus pöörata enda investeeringutelt teenitud kasum ja kahjum osaluseks E-riigi emaettevõttes.

Kui näed ennast võimaliku riskiinvestorina, siis liitu riskiinvestorite postiloendiga ja ole kursis kõikide tulevaste arengutega.

Teenusepakkujatele

Kui näed ennast võimaliku teenusepakkujana, siis liitu teenusepakkuja postiloendiga.Investeeringute tagatisvarade väärtus

Sümbol Väärtus Vastavus Trend
ERIIK 100.00 100% 100.00
Osamaksetega investeering vahetusvõlakirjadesse annab võimaluse valida fikseeritud intressi ja ettevõttes osaluse omandamise vahel. Tasutake osamaksetena kuni 5 aasta jooksul, võimalik piirduda ka 1 maksega.

E-riik
E-riik on kõikide E-riigi vahendusel raha kaasavate valdkonnapõhiste ettevõtete emafirma. Eesmärgiks on pakkuda investoritele täielikku läbipaistvust enda investeeringute tagatiste minimaalse turuväärtuse kohta. Kõik tütarfirmade ebaõnnestunud investeeringud saab pöörata osaluseks E-riigi emafirmas.

Ettevõtte algusfaasis on ainsaks tagatiste väärtuse hindamise võimaluseks auditeeritud kontoväljavõtted ja laekumata kindlustatud arved, millest arvutatakse maha lepinguliste kohustuste kogumaht.

Eesmärgiks on noteerida ettevõtte väärtpaberid avalikul turul, mis toob paremal juhul kaasa investeeringute netoväärtuse võimenduse ja muudab need likviidseteks varadeks, halvemal juhul annab aga reaalajas muutuva ülevaate ettevõtte tegelikust majanduslikust seisust.

E-riigi puhul on neist viimane kohustuslik osa nii ettevõtte senise juhtkonna õiguste automaatse jätkumise kui ka peatumise tingimuste fikseerimisel.

Vaata lisaks

Optsioonide märkimine algab pärast kogu keskkonna ingliskeelsete tõlgete kasutuselevõttu.

ODSNC 100.00 100% 100.00
Valdkonnapõhine investeering, mille teostamiseks vajalikke tõenduspõhiseid äriplaane ja investorite poolt aktsepteeritud elluviijaid alles otsitakse.

Avaandmeteadus
Investeeritakse avaandmeteaduse projektidesse, mis tegelevad korduvate protsesside automatiseerimise ja efektiivsemaks muutmisega, samuti iseseisva õppimisvõime arendamisega erinevate stsenaariumite läbimängimise teel.

Muuhulgas finantseeritakse kõikide E-riigi toimimiseks vajalike arendustööde allhankeid, mille käigus hangitakse tööriistad ava- ja suurandmete kogumiseks, standardiseerimiseks ja avaldamiseks ning andmeteadurite töö lihtsustamiseks.

Loe lisaks

Optsioonide märkimine algab pärast kogu keskkonna ingliskeelsete tõlgete kasutuselevõttu.

PATNT 100.00 100% 100.00
Valdkonnapõhine investeering, mille teostamiseks vajalikke tõenduspõhiseid äriplaane ja investorite poolt aktsepteeritud elluviijaid alles otsitakse.

Investeeringud patentidesse
Pikaajalised passiivsed investeeringud nii kavandatavatesse, väljatöötamisel olevatesse kui ka juba registreeritud patentidesse. Valdkondade osas piirangud puuduvad - sobib kõik alates muusikast kuni kõrgtehnoloogiani.

Loe lisaks

Optsioonide märkimine algab pärast kogu keskkonna ingliskeelsete tõlgete kasutuselevõttu.

STOCK 100.00 100% 100.00
Valdkonnapõhine investeering, mille teostamiseks vajalikke tõenduspõhiseid äriplaane ja investorite poolt aktsepteeritud elluviijaid alles otsitakse.

Tulevased avalikult kaubeldavad ettevõtted
Investeeritakse ettevõtete niiöelda börsikõlbulikkuse saavutamisse. Alustavate ettevõtete puhul võib selleks vaja minna nii pikaajaliste strateegiliste klientide kaasamist kui ka senise juhtkonna välja vahetamist. Turukõlbulikud ettevõtted võivad aga vajada nii nõustajate kui ka börsitasude finantseerimist, samuti vajaduse korral esimeste aktsiate ostjaid IPO õnnestumise tagamiseks.

Tulemus peab olema prognoositav, ei ole mõeldud niiöelda tavapäraste idufirmade finantseerimiseks.

Loe lisaks

Optsioonide märkimine algab pärast kogu keskkonna ingliskeelsete tõlgete kasutuselevõttu.

FACTR 100.00 100% 100.00
Valdkonnapõhine investeering, mille teostamiseks vajalikke tõenduspõhiseid äriplaane ja investorite poolt aktsepteeritud elluviijaid alles otsitakse.

Faktooring
Investeeringuid kaasatakse E-riigi ja selle tütarfirmade poolt väljastatud arvete faktoorimise finantseerimiseks. Faktooring annab konkurentsieelise, pakkudes juriidilistest isikutest klientidele võimalust tasuda toodete ja teenuste eest kuni 120 päeva jooksul alates arve väljastamisest.

Kõik investeeringud on 100% ulatuses kaetud kindlustatud arvetega.

Loe lisaks

Optsioonide märkimine algab pärast kogu keskkonna ingliskeelsete tõlgete kasutuselevõttu.

ALTEN 100.00 100% 100.00
Valdkonnapõhine investeering, mille teostamiseks vajalikke tõenduspõhiseid äriplaane ja investorite poolt aktsepteeritud elluviijaid alles otsitakse.

Taastuvenergia
Maailmas kulutatakse keskmiselt ca 10% sisemajanduse kogutoodangust energia tarbimisele, mis 2015. aastal tähendas ca 8 triljonit dollarit. Taastuvenergia moodustab ca 25% turust.

Loe lisaks

Optsioonide märkimine algab pärast kogu keskkonna ingliskeelsete tõlgete kasutuselevõttu.

EDUC 100.00 100% 100.00
Valdkonnapõhine investeering, mille teostamiseks vajalikke tõenduspõhiseid äriplaane ja investorite poolt aktsepteeritud elluviijaid alles otsitakse.

Haridus
Investeeringud eelkõige personaalse hariduse pakkumise teenustesse, sealhulgas, kuid mitte ainult vajaliku tarkvara järjepidevaks arendamiseks. Näiteks aastaks 2020 elab Indias 900 miljonit tööealist elanikku, kellest vaid 2% omavad kvaliteetset haridust. Suurbritannias on see näitaja 68, Saksamaal 75 ja Lõuna-Koreas 96 protsenti.

Loe lisaks

Optsioonide märkimine algab pärast kogu keskkonna ingliskeelsete tõlgete kasutuselevõttu.

HLTCR 100.00 100% 100.00
Valdkonnapõhine investeering, mille teostamiseks vajalikke tõenduspõhiseid äriplaane ja investorite poolt aktsepteeritud elluviijaid alles otsitakse.

Tervishoid
Tervishoikulud maailmas moodustavad keskmiselt ca 10% sisemajanduse kogutoodangust (ca 8 triljonit USD). Eesti vastavad näitajad 2015. aastal olid 5,9% ja 1,03 miljardit eurot. Maailma 10 suurima farmaatsiaettevõtte keskmine kasumimarginaal on ca 20%.

Loe lisaks

Optsioonide märkimine algab pärast kogu keskkonna ingliskeelsete tõlgete kasutuselevõttu.

OPRST 100.00 100% 100.00
Valdkonnapõhine investeering, mille teostamiseks vajalikke tõenduspõhiseid äriplaane ja investorite poolt aktsepteeritud elluviijaid alles otsitakse.

Optsioonidega kodulaenud
Kinnisvara ostu finantseerimine niiöelda Rootsi mudeli järgi - makstakse vaid intressi, mitte laenu põhiosa. Kliendi jaoks tähendab see justkui 30 aastat üürikodus elamist ja seejärel selle välja ostmist 30 aasta taguse hinnaga. Investoritele annab võimaluse hoiustada raha pikaajaliselt madala riskiga varade tagatisel.

Investorite tulu suurendab ehituse tegeliku maksumuse ja optsioonide väljastamise hinna erinevus, kui investeeringu tegelik maht on väiksem, kui optsiooni ostuväärtus.

Loe lisaks

Optsioonide märkimine algab pärast kogu keskkonna ingliskeelsete tõlgete kasutuselevõttu.

RENOV 100.00 100% 100.00
Valdkonnapõhine investeering, mille teostamiseks vajalikke tõenduspõhiseid äriplaane ja investorite poolt aktsepteeritud elluviijaid alles otsitakse.

Renoveerimine
„Eestis on umbes 20 000 korterelamut, mis vajavad hädasti terviklikku renoveerimist, neist vaid 700 on viimase viie aastaga seda teinud. Nõukogudeaegse ehituskunsti tulemusel on tüüpprojektmajad tänapäevaste standardite kohaselt sisuliselt soojustamata ja ventileerimata. Korda tehtud betoonelementidest „paneelikas“ on aga turul hinnas ning võib kesta sisuliselt igavesti.“ - TTÜ professor: terviklikult renoveeritud paneelmaja kestab igavesti

Loe lisaks

Optsioonide märkimine algab pärast kogu keskkonna ingliskeelsete tõlgete kasutuselevõttu.

PPP 100.00 100% 100.00
Valdkonnapõhine investeering, mille teostamiseks vajalikke tõenduspõhiseid äriplaane ja investorite poolt aktsepteeritud elluviijaid alles otsitakse.

Avaliku ja erasektori koostööprojektid
„Avaliku ja erasektori (AE) koostöö kaudu osaleb erasektor traditsioonilistes avaliku sektori valdkondades. AE-koostöö väljundiks on peamiselt strateegiliste valdkondade (nt transport, tervishoid jne.) arendused, kus teostaja (erasektor) korraldab tavaliselt rahastamise, ehitab ja majandab objekti ning annab lepingu lõppemisel algatajale (avalikule sektorile) tagasi.“ - Wikipedia – Avaliku ja erasektori koostöö

Loe lisaks

Optsioonide märkimine algab pärast kogu keskkonna ingliskeelsete tõlgete kasutuselevõttu.

VFARM 100.00 100% 100.00
Valdkonnapõhine investeering, mille teostamiseks vajalikke tõenduspõhiseid äriplaane ja investorite poolt aktsepteeritud elluviijaid alles otsitakse.

Vertikaalne farmindus
Vertical farming on oma olemuselt piiratud alal toidu tootmine, kasutades ära võimalikult suure osa hoone pinnast (vaata pilti). Kogu protsess alates valgustusest kuni väetamiseni on kõrgtehnoloogiline ja rangelt automatiseeritud. Levinud on vanade merekonteinerite kasutamine niiöelda kasvuhoonetena. Suur potentsiaal on tootmisel suurlinnade vahetus läheduses.


Optsioonide märkimine algab pärast kogu keskkonna ingliskeelsete tõlgete kasutuselevõttu.

FREST 100.00 100% 100.00
Valdkonnapõhine investeering, mille teostamiseks vajalikke tõenduspõhiseid äriplaane ja investorite poolt aktsepteeritud elluviijaid alles otsitakse.

Mets ja puidutööstus
Pikaajaline madala riskitasemega investeering, millel on kõrge potentsiaal vara väärtuse oluliseks kasvatamiseks. Toodang oleks esimese eelistusena toormeks tütarettevõtetele eesmärgiga anda sellele võimalikult kõrge lisandväärtus.

Loe lisaks

Optsioonide märkimine algab pärast kogu keskkonna ingliskeelsete tõlgete kasutuselevõttu.

Magna Carta OÜ • Registrikood: 12656562 • KMKR: EE101716183 • info [at] e-riik.ee
Ikoonide autoriõigused www.flaticon.com • Taustapilt www.pixabay.com